Trích dẫn APA

Recuenco, A. B. (2021). Tracker teams formed against suspects in Dacera rape-slay. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago

Recuenco, Aaron B. "Tracker Teams Formed against Suspects in Dacera Rape-slay." Manila Bulletin 2021.

Trích dẫn MLA

Recuenco, Aaron B. "Tracker Teams Formed against Suspects in Dacera Rape-slay." Manila Bulletin 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.