Guevarra seeks HDOs vs dismissed cops in Jolo shooting; AFP chief deplores PNP's release order

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Manila Bulletin Vol. 577, no. 13 (13 Jan. 2021), 3
Tác giả chính: Damicog, Jeffrey G.
Tác giả khác: Sadongdong, Martin A.
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2021
Những chủ đề: