APA način citiranja

(2021). False sense of security. IN Editorial [column]. Philippine Star.

Čikaški stil citiranja

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star 2021.

MLA način citiranja

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star 2021.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.