APA način citiranja

Regalado, E. (2021). Crotch groping: Palace defends Duterte. Philippine Star.

Čikaški stil citiranja

Regalado, Edith. "Crotch Groping: Palace Defends Duterte." Philippine Star 2021.

MLA način citiranja

Regalado, Edith. "Crotch Groping: Palace Defends Duterte." Philippine Star 2021.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.