Email Record: Bagong kasaysayan at antolohiya ng maikling kuwento sa Filipinas. IN Haraya [column]