Bagong kasaysayan at antolohiya ng maikling kuwento sa Filipinas. IN Haraya [column]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (21 May. 2012), 18-19
Hovedforfatter: Coroza, Michael M.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2012
Fag: