Bagong kasaysayan at antolohiya ng maikling kuwento sa Filipinas. IN Haraya [column]

ग्रंथसूची विवरण
में प्रकाशित:Liwayway (21 May. 2012), 18-19
मुख्य लेखक: Coroza, Michael M.
स्वरूप: लेख
भाषा:Filipino
प्रकाशित: 2012
विषय: