Bagong kasaysayan at antolohiya ng maikling kuwento sa Filipinas. IN Haraya [column]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Liwayway (21 May. 2012), 18-19
Huvudupphovsman: Coroza, Michael M.
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2012
Ämnen: