Bagong kasaysayan at antolohiya ng maikling kuwento sa Filipinas. IN Haraya [column]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (21 May. 2012), 18-19
Tác giả chính: Coroza, Michael M.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: 2012
Những chủ đề: