Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Podrobná bibliografie
Vydáno v:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Hlavní autor: Ramos, Emelia B.
Médium: Článek
Jazyk:Filipino
Vydáno: 2012
Témata: