Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
1. Verfasser: Ramos, Emelia B.
Format: Artikel
Sprache:Filipino
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte: