Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τόπος έκδοσης:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Κύριος συγγραφέας: Ramos, Emelia B.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα:Filipino
Έκδοση: 2012
Θέματα: