Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Detalles Bibliográficos
Publicado en:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Autor Principal: Ramos, Emelia B.
Formato: Artigo
Idioma:Filipino
Publicado: 2012
Subjects: