Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

ग्रंथसूची विवरण
में प्रकाशित:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
मुख्य लेखक: Ramos, Emelia B.
स्वरूप: लेख
भाषा:Filipino
प्रकाशित: 2012
विषय: