Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Opis bibliograficzny
Wydane w:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
1. autor: Ramos, Emelia B.
Format: Artykuł
Język:Filipino
Wydane: 2012
Hasła przedmiotowe: