Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Detalhes bibliográficos
Publicado no:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Autor principal: Ramos, Emelia B.
Formato: Atigo
Idioma:Filipino
Publicado em: 2012
Assuntos: