Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Библиографические подробности
Опубликовано в: :Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Главный автор: Ramos, Emelia B.
Формат: Статья
Язык:Filipino
Опубликовано: 2012
Предметы: