Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Glavni avtor: Ramos, Emelia B.
Format: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2012
Teme: