Romblon bilang imahinasyon mga anyo at pagbabagong-anyo ng mga relihiyosong panitikan ; salin at salaysay ng mga matutom sa bayan-bayan [dissertation abstract]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Ad Veritatem Vol. 11, no. 2 (Mar. 2012), 643-644
Huvudupphovsman: Ramos, Emelia B.
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2012
Ämnen: