Philippine technocracy as a bulwark against corruption the promise and the pitfall

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Social Sciences Review Vol. 64, no. 1 (Jan. 2012 - Jun. 2012), 99-124
1. autor: Tadem, Teresa S. Encarnacion
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2012
Hasła przedmiotowe: