Philippine technocracy as a bulwark against corruption the promise and the pitfall

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Philippine Social Sciences Review Vol. 64, no. 1 (Jan. 2012 - Jun. 2012), 99-124
Huvudupphovsman: Tadem, Teresa S. Encarnacion
Materialtyp: Artikel
Språk:English
Publicerad: 2012
Ämnen: