Trích dẫn APA

(2014). Philippines hosts record-breaking 'light of peace' event. Philippine Panorama.

Trích dẫn kiểu Chicago

"Philippines Hosts Record-breaking 'light of Peace' Event." Philippine Panorama 2014.

Trích dẫn MLA

"Philippines Hosts Record-breaking 'light of Peace' Event." Philippine Panorama 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.