Why Wattpad makes us flip our book and swipe our screen at the same time

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Panorama Vol. 43, no. 37 (14 Sep. 2014), 6-7
1. autor: De Guzman, Nickky Faustine P.
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2014
Hasła przedmiotowe: