Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (16 Mar. 2015), 27
Hovedforfatter: Coroza, Michael M.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2015
Fag: