Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

Библиографические подробности
Опубликовано в: :Liwayway (16 Mar. 2015), 27
Главный автор: Coroza, Michael M.
Формат: Статья
Язык:Filipino
Опубликовано: 2015
Предметы: