Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikalawang labas). IN Haraya [column]

Bibliografske podrobnosti
izdano v:Liwayway (16 Mar. 2015), 27
Glavni avtor: Coroza, Michael M.
Format: Article
Jezik:Filipino
Izdano: 2015
Teme: