Email Record: Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikaapat na labas). IN Haraya [column]