Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikaapat na labas). IN Haraya [column]

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τόπος έκδοσης:Liwayway (30 Mar. 2015), 27
Κύριος συγγραφέας: Coroza, Michael M.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα:Filipino
Έκδοση: 2015
Θέματα: