Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikaapat na labas). IN Haraya [column]

Detalhes bibliográficos
Publicado no:Liwayway (30 Mar. 2015), 27
Autor principal: Coroza, Michael M.
Formato: Atigo
Idioma:Filipino
Publicado em: 2015
Assuntos: