Ang tagisan ng natural at moral sa "ang banga ni Neneng" ni Rio Alma (ikaapat na labas). IN Haraya [column]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Liwayway (30 Mar. 2015), 27
Huvudupphovsman: Coroza, Michael M.
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2015
Ämnen: