Trích dẫn APA

Aquino, M. (2013). "I think my son may be gay". Smart Parenting.

Trích dẫn kiểu Chicago

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting 2013.

Trích dẫn MLA

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.