Tatay-tatayan [novel] [unang labas]

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Liwayway (20 Jan. 2014), 12+
Tác giả chính: Patron, Elena M.
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: 2014
Những chủ đề: