Ang pagbabalik ni Marcos Rivas [short story]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (10 Feb. 2014), 15-17
Hovedforfatter: Salandanan, Rodolfo S.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2014
Fag: