Ang pagbabalik ni Marcos Rivas [short story]

書誌詳細
出版年:Liwayway (10 Feb. 2014), 15-17
第一著者: Salandanan, Rodolfo S.
フォーマット: 論文
言語:Filipino
出版事項: 2014
主題: