Email Record: Nasaan si Ryan? (unang labas) [novel]