Nasaan si Ryan? (unang labas) [novel]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (24 Nov. 2014), 13-15
Hovedforfatter: Magnaye, Teresita Manaloto
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2014
Fag: