Nasaan si Ryan? (unang labas) [novel]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Liwayway (24 Nov. 2014), 13-15
Huvudupphovsman: Magnaye, Teresita Manaloto
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2014
Ämnen: