Trích dẫn APA

Magnaye, T. M. (2014). Casper [short story]. Liwayway.

Trích dẫn kiểu Chicago

Magnaye, Teresita Manaloto. "Casper [short Story]." Liwayway 2014.

Trích dẫn MLA

Magnaye, Teresita Manaloto. "Casper [short Story]." Liwayway 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.