Ang lalaking iyon [short story]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (10 Nov. 2014), 16-17+
Hovedforfatter: Magnaye, Teresita Manaloto
Resource Type: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2014
Fag: