If this is goodbye [fiction]

Opis bibliograficzny
Wydane w:Liwayway (04 Nov. 2013), 11-13+
1. autor: Olvidado, Gilda
Format: Artykuł
Język:Filipino
Wydane: 2013
Hasła przedmiotowe: