Email Record: Kamatayan ng isang aktibista [short story]