Kamatayan ng isang aktibista [short story]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (01 Sep. 2014), 16-18
Hovedforfatter: Salandanan, Rodolfo S.
Format: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2014
Fag: