Kamatayan ng isang aktibista [short story]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Liwayway (01 Sep. 2014), 16-18
Huvudupphovsman: Salandanan, Rodolfo S.
Materialtyp: Artikel
Språk:Filipino
Publicerad: 2014
Ämnen: