Ang aksidente [short story]

Bibliografski detalji
Izdano u:Liwayway (03 Oct. 2016), 20-21+
Glavni autor: Reyes, Raymund P.
Format: Članak
Jezik:Filipino
Izdano: 2016
Teme: