Laing gubat [novel] (unang gula)

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Bisaya Vol. 85, no. 33 (01 Apr. 2015), 14-15
Huvudupphovsman: Patalinjug, Ric
Materialtyp: Artikel
Språk:Cebuano
Publicerad: 2015
Ämnen: