Παραπομπή APA

Evasco, E. Y. (2017). Pista ng pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]. Liwayway.

Παραπομπή Chicago Style

Evasco, Eugene Y. "Pista Ng Pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]." Liwayway 2017.

Παραπομπή MLA

Evasco, Eugene Y. "Pista Ng Pagkaing Pinoy. IN Buklat/Mulat [column]." Liwayway 2017.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.