Marshalling martial law

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Graphic Vol. 28, no. 2 (05 Jun. 2017), 26-30
1. autor: Carpio, Alma Anonas
Format: Artykuł
Język:English
Wydane: 2017
Hasła przedmiotowe: