APA način citiranja

Bobis, C. F. (2017). Beyond beng a keyboard warrior. Animal Scene.

Čikaški stil citiranja

Bobis, Charlene F. "Beyond Beng a Keyboard Warrior." Animal Scene 2017.

MLA način citiranja

Bobis, Charlene F. "Beyond Beng a Keyboard Warrior." Animal Scene 2017.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.