Trích dẫn APA

Bobis, C. F. (2017). Beyond beng a keyboard warrior. Animal Scene.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bobis, Charlene F. "Beyond Beng a Keyboard Warrior." Animal Scene 2017.

Trích dẫn MLA

Bobis, Charlene F. "Beyond Beng a Keyboard Warrior." Animal Scene 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.