Ang lalaki ha bus [short story]

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Philippine Graphic Vol. 28, no. 14 (28 Aug. 2017), 38-40
Huvudupphovsman: Reyes, Raymund P.
Materialtyp: Artikel
Språk:Cebuano
Publicerad: 2017
Ämnen: